Belastingdienst waarschuwt voor fouten met loonbeslag

Wanneer een werkgever of uitkeringsinstantie in 2020 én 2021 loon of uitkering heeft ingehouden voor de Belastingdienst berekent de Belastingdienst sinds 1 januari 2021 de beslagvrije voet van beslag op loon of uitkering opnieuw. De nieuwe berekening geldt alleen voor beslagen die dan al 12 maanden lopen. Om technische redenen heeft de Belastingdienst de nieuwe […]

NOW Q1 2021 en TVL Q1 aanvragen per 15 februari

NOW 3.2 De eerder aangekondigde versobering van de tegemoetkoming in loonkosten NOW in latere tijdvakken in 2021 is vanwege de verscherpte lockdown van de baan. Dat was al besloten voor het vierde tijdvak van de NOW, januari tot en met maart 2021 (NOW 3.2), maar wordt nu ook van toepassing op het tijdvak van april […]

Miljarden extra voor bedrijven

Er komt extra hulp voor bedrijven melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ook zou er een oplossing gevonden zijn voor starters. De verwachting is dat het plan donderdagmiddag wordt gepresenteerd. De TVL gaat flink omhoog. Bij honderd procent omzetverlies krijgen ondernemers voortaan tenminste 80 procent van de vaste lasten vergoed. Momenteel is […]

De verliesverrekening in de Vpb per 1 januari 2022

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Op basis van het overgangsrecht zal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 het nieuwe regime gaan gelden. Dat betekent dat voor alle nog verrekenbare verliezen uit 2013 en volgende jaren het nieuwe regime zal gelden. De artikelen […]

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Het bedrag dat belastingvrij aan een ander mag worden geschonken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis, meldt de Belastingdienst. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd. Voor de schenkbelasting gelden vrijstellingen: tot een bepaald bedrag is een schenking belastingvrij. De hoogte […]

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is gepubliceerd op de internetsite van Ondernemersplein. Dit is een online vragenlijst waarmee de opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer. Het gaat nog om een pilot. De regels over inhuur van zzp’ers zijn voor veel opdrachtgevers onduidelijk. Daarom heeft het kabinet een webmodule laten maken die kan […]

Belastingrechter accepteert imperfecte rittenregistratie

Als een ondernemer met een auto van de zaak een goede rittenregistratie bijhoudt, mag hij de toepassing van het autokostenforfait achterwege laten. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een rittenregistratie niet perfect hoeft te zijn. Het is voldoende als de ondernemer bewijst hooguit 500 privékilometers te hebben gereden. In de desbetreffende zaak dreef een man via zijn […]

Formulieren verklaring overdrachtsbelasting beschikbaar

Iedereen die (rechten op) een onroerende zaak heeft gekocht of gekregen, krijgt te maken met overdrachtsbelasting. Deze belasting dient te worden betaald bij de koop van een stuk grond of een pand. De Belastingdienst heeft twee verklaringen over deze overdrachtsbelasting beschikbaar gesteld. Door deze verklaring hoeft u minder of zelfs helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen. […]

Covid-19 Veel Gestelde Vragen

Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe, meldde het kabinet maandagavond. We beseffen dat jullie, onze klanten, ook hard geraakt worden door de nieuwe maatregelen. We geven u graag een overzicht van vragen die bij ons binnen zijn gekomen met betrekking tot de maatregelen […]

Vranken Hattu start samenwerking met WeFact

Dé oplossing voor het automatiseren van het pre-accounting proces. Onze klanten kunnen met WeFact op eenvoudige wijze offertes, facturen en betalingsherinneringen maken. Voor facturen kunnen gegevens vanuit de offerte eenvoudig worden overgenomen, zoals bij betalingsherinneringen eenvoudig gegevens van de factuur worden overgenomen. Door de koppeling met het online boekhoudpakket worden de financiële gegevens van de […]