18 mei 2021

Wijziging TVL regeling

Het kabinet gaat de referentiesystematiek van de TVL regeling aanpassen, meldt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken in een Kamerbrief. Keijzer liet onlangs al weten dat die optie werd overwogen. Alle ondernemers krijgen bij de TVL Q2 de mogelijkheid om voor de referentieperiode te kiezen tussen Q2 2019 en Q3 2020.

Motie

Tijdens het coronadebat van 12 mei heeft de Kamer een motie van Kamerlid Stoffer aangenomen over een oplossing voor de referentieproblematiek in de TVL regeling Q2. Met de motie verzoekt de Kamer het kabinet een snelle oplossing te vinden voor bedrijven die geen steun ontvangen vanwege de referentieproblematiek, waarbij de eerder door Keijzer geschetste optie van een keuzemogelijkheid voor een ander referentiekwartaal een uitvoerbare optie is.

Motie wordt uitgevoerd

Staatssecretaris Keijzer laat nu weten dat ze de motie uit zal voeren in lijn met de eerder door haar geschetste oplossing. Bij de TVL regeling Q2 zullen alle ondernemers gebruik kunnen maken van de keuzemogelijkheid voor het derde kwartaal van 2020. Voor ondernemers gaat de aanvraag van de TVL vanwege een keuze voor het referentiekwartaal niet ingrijpend veranderen, ze krijgen alleen een extra keuzemogelijkheid. RVO zorgt ervoor dat de adviestool aangepast wordt aan deze situatie, zodat ondernemers zich goed voor kunnen bereiden.

TVL regeling niet doelmatig

Zoals aangegeven in de eerdere brief van Keijzer is de enige uitvoerbare oplossing die uitvoerbaar is voor een heel groot deel ondoelmatig. De inschatting is dat circa 35% van de hiermee samenhangende kosten terechtkomt bij bedrijven die problemen hebben met de huidige referentieperiode. Dit houdt in dat de verwachting is dat circa 65% van de extra steun niet bij deze doelgroep terecht komt en dat maakt dat deze aanpassing in de regeling ondoelmatig is. Met de uitvoering van de motie van de Kamer wordt deze ondoelmatigheid geaccepteerd.

Startersregeling

Specifiek voor starters is in Q1 2021 de startersregeling opgezet, deze ligt nog voor ter notificatie. In de startersregeling geldt het derde kwartaal 2020 als referentiekwartaal. Omdat dit referentiekwartaal Q3 in Q2 2021 nu toegevoegd gaat worden aan de TVL regeling, zullen de starters in Q2 in de TVL Q2 regeling geïntegreerd worden en is een aparte startersregeling in Q2 niet meer nodig.

Planning

De planning is om TVL Q2 vanaf tweede helft juni open te stellen, schrijft Keijzer. RVO zet nu alles op alles om de aanpassingen als gevolg van de motie door te voeren in de processen en systemen. Daarnaast zal Keijzer de huidige regeling aanpassen, die vervolgens wordt genotificeerd in Brussel. Omdat de staatssecretaris ook afhankelijk is van de besluitvorming rondom de notificatie in Brussel, kan ze hier geen harde deadline voor geven. ‘Ik kan u verzekeren dat we alles in het werk stellen de regeling TVL Q2 zo vroeg mogelijk open te stellen’, schrijft Keijzer.

Kosten

De extra kosten van deze maatregel schat Keijzer op 175 miljoen euro. Dit bedrag komt bovenop de reeds gereserveerde 90 miljoen euro voor de startersregeling in Q2 2021, die in dit voorstel geïntegreerd gaat worden met de reguliere TVL regeling. Daarmee wordt het geraamde totaalbudget 265 mln.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2021/05/17/kamerbrief-over-uitvoering-referentiesystematiek-van-de-tvl

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten