19 oktober 2021

Wat is achterwaartse verliesverrekening?

Ondernemingen streven naar het maken van winst. Het kan echter ook voorkomen dat ondernemingen, zeker in het eerste jaar, verlies maken. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat de onderneming geen potentie heeft om positieve resultaten te genereren. Denk maar eens aan de vele opstartkosten die gemaakt moeten worden in het eerste jaar. Daarnaast kost het tijd voor een onderneming om naamsbekendheid en een klantenkring op te bouwen. Er is dus zeker geen man overboord wanneer een onderneming verlies maakt. Maar hoe wordt verlies verrekend? Wij van Vranken Hattu vertellen er graag meer over.

Verrekenbare verliezen

Er zijn twee manieren om een verlies te verrekenen uit een bepaald jaar: carry back, oftewel achterwaartse verliesverrekening, en carry forward, oftewel voorwaartse verliesverrekening. Bij achterwaartse verliesverrekening wordt een verlies verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Bij voorwaartse verliesverrekening wordt het bestaande verlies uit voorgaande jaren met de winsten van de toekomstige jaren verrekend. Bij het verrekenen wordt altijd eerst carry back aangehouden, voordat u voor carry forward kan kiezen. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening is sinds 2021 veranderd. Hiervoor was de termijn namelijk 6 jaar, maar deze is komen te vervallen, waardoor het onbeperkt voorwaarts te verrekenen is.

Achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening vennootschapsbelasting

Nu helder is wat een achterwaartse verliesverrekening inhoudt, is het ook goed om te weten dat er drie situaties zijn waarin speciale voorwaarden gelden voor verrekenbare verliezen. In de volgende gevallen kunnen verliezen mogelijk niet verrekend te worden:

  • Er is sprake van houdsterverliezen. Een houdsterverlies is het verlies van een houdster- of financieringsmaatschappij.
  • De fiscale beleggingsinstelling werd in een eerdere periode niet als beleggingsinstelling aangemerkt. Een fiscale beleggingsinstelling is een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap of een fonds voor de gemene rekening. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van een fiscale beleggingsinstelling bestaan uit het beleggen van vermogens.
  • Er treedt een belangenwijziging in de vennootschap op. Dit houdt in dat er een verandering in de uiteindelijke aandeelhouders van de vennootschap plaatsvindt. Lees meer over de vennootschapsbelasting.

Verliezen worden door de Belastingdienst vastgesteld met een beschikking. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u altijd bezwaar indienen.

Compensabele verliezen

Uiteraard wil iedere onderneming winst maken. Toch komt het ook voor dat ondernemingen verlies maken. Daarom is het goed om te weten welke mogelijkheden en oplossingen er allemaal zijn voor het verrekenen van verliezen. Het is dan ook belangrijk dat u zich er van bewust bent dat er ook compensabele verliezen zijn. Deze compensabele verliezen zorgen ervoor dat de belastingdruk daalt. Dit kan dus zeker een voordeel zijn voor een onderneming. Compensabele verliezen zijn verliezen die in een later boekjaar op de belastbare winst in mindering gebracht kunnen worden. Wilt u graag meer informatie over compensabele verliezen? Wij helpen u graag!

Hulp bij achterwaartse verliesverrekening

Op zoek naar hulp bij zaken omtrent de achterwaartse verliesverrekening? Wij van Vranken Hattu administratie en belastingadvies helpen u graag. Door onze jarenlange ervaring, kennis en expertise in het vak zijn wij dé geschikte partij voor hulp bij complexe vraagstukken. Meer weten over onze diensten? Of zoekt u andere informatie, zoals hoe u aangifte doet voor vennootschapsbelasting? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten