4 september 2020

Btw-regels voor afstandsverkopen

Het is voor ondernemers en bedrijven die internationaal opereren belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wet- en regelgeving. Een van de meest significante veranderingen in recente tijden zijn de aangepaste btw-regels voor afstandsverkopen. Deze zijn sinds 1 juli 2021 van kracht binnen de Europese Unie. De nieuwe regelgeving heeft aanzienlijke gevolgen voor de manier waarop btw wordt berekend en afgedragen. Dit geldt voor transacties waarbij goederen of diensten van het ene naar het andere EU-land worden verzonden. In deze blog leest u alle informatie over deze regelgeving. Daarnaast kijken we naar de implicaties ervan voor bedrijven die zich bezighouden met afstandverkopen.

Wat zijn afstandverkopen?

Btw afstandsverkopen omvatten de verkoop van goederen en diensten door bedrijven aan consumenten (B2C), waarbij de goederen of diensten van het ene EU-land naar het andere worden verzonden. Deze transacties kunnen plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals online winkels, mailorders of telefoonverkoop. De btw-regeling voor afstandsverkopen is van belang, omdat het zorgt voor de juiste heffing en inning van btw binnen de Europese Unie. Het zorgt ervoor dat de btw wordt geheven in het land van de consument. Hierdoor wordt eerlijke concurrentie binnen de EU-markt bevorderd.

Nieuwe btw-regels voor afstandsverkoop sinds 2021

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce van kracht​​. Deze richtlijn heeft geleid tot een aantal significante wijzigingen in de btw-heffing op afstandsverkopen binnen de EU:

  1. Het drempelbedrag verdwijnt. Dit betekent dat ondernemers al vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zijn in het land van aankomst van de goederen.
  2. Het doen van btw-aangifte wordt echter vereenvoudigd. In plaats van dat de ondernemer btw-aangifte moet doen in het land waar de afstandsverkoop is belast, kan hij ervoor kiezen btw-aangifte te doen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Zijn eigen lidstaat stuurt de btw-aangifte en de betaling dan door naar de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Deze aangifte wordt OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) genoemd.
  3. Het toepassingsgebied van de afstandsverkopenregeling wordt verruimd. Niet alleen wanneer de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier is deze regeling van toepassing. Dat geldt ook bij diens indirecte tussenkomst. Met deze verruiming wordt beoogd een halt toe te roepen aan ondernemers die proberen de toepassing van de afstandsverkopenregeling te omzeilen door de particulier zelf een overeenkomst te laten sluiten met de transporteur. Vaak is de leverancier wel bij de totstandkoming van die overeenkomst betrokken.
  4. Voor kleine ondernemers geldt een vereenvoudiging. Wanneer zij in slechts één EU-lidstaat zijn gevestigd en voor niet meer dan 10.000 euro aan afstandsverkopen en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) aan particulieren verrichten, mogen deze ondernemers btw blijven berekenen over hun afstandsverkopen in het land van vertrek van de goederen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen de afstandsverkopenregeling toe te passen.

De impact van btw afstandsverkopen op ondernemingen

Deze nieuwe regeling heeft een grote impact op bedrijven. Dat geldt vooral voor diegenen die e-commerce bedrijven en goederen leveren aan consumenten in verschillende EU-landen. Het vereist een goede administratie en begrip van de btw-regels in verschillende EU-lidstaten.

De nieuwe btw-regels voor afstandverkopen vertegenwoordigen dus een belangrijke verandering in hoe btw wordt geheven en geïnd binnen de EU. Het is cruciaal voor ondernemers die actief zijn in de afstandsverkoop om zich bewust te zijn van deze wijzigingen. Zo kunnen zij hun bedrijfsvoering dienovereenkomstig aanpassen. Door dit te doen, kunnen zij ervoor zorgen dat zij in overeenstemming zijn met de wet. Dan kunnen ze hun bedrijf efficiënt en succesvol blijven runnen in de dynamische e-commerce markt.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Lees ook onze andere blogs voor bedrijven, waaronder investeringsaftrek voor bv en hoe het zit met de investeringsaftrek van een motor van de zaak.

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten