9 november 2020

Hoge Raad: inkomsten uit Airbnb-verhuur niet fiscaal vrijgesteld

De inkomsten uit de verhuur van een gedeelte van een eigen woning kunnen alleen onder de kamerverhuurvrijstelling vallen als de huurder op dat adres is ingeschreven. Dat volgt uit een uitspraak die de Hoge Raad vrijdag heeft gedaan in de zaak die een Airbnb-verhuurder had aangespannen over een navordering van de Belastingdienst.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:1741

Reactie Belastingdienst

Met het arrest wijkt de Hoge Raad af van een eerder oordeel van het gerechtshof en wordt de fiscus in het gelijk gesteld. “Het arrest sluit aan bij het standpunt van de Belastingdienst dat de kamerverhuurvrijstelling in dit soort situaties niet van toepassing is”, laat de Belastingdienst weten in een reactie op de uitspraak.

Navorderingsaanslag

De Airbnb-verhuurder had in het jaar 2016 een gedeelte van haar eigen woning in verschillende periodes van het jaar verhuurd via Airbnb. Driemaal voor één maand en éénmaal voor twee maanden. Bij het vaststellen van de navorderingsaanslag belastte de fiscus 70 procent van de huurinkomsten en besliste dat de kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing is, omdat niet was voldaan aan het vereiste van inschrijving in de basisregistratie personen.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof oordeelde dat de Airbnb-verhuurder aan alle inhoudelijke eisen voor toepassing van de kamerverhuurvrijstelling voldoet, alleen niet aan het vereiste van inschrijving. Het hof was van oordeel dat de inschrijvingseis alleen een bewijsfunctie heeft en oordeelde dat de verhuurinkomsten van de verhuurder zijn vrijgesteld door toepassing van de kamerverhuurvrijstelling. De staatssecretaris van Financiën stelde tegen die beslissing echter beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad

Het oordeel van het gerechtshof is volgens de Hoge Raad onjuist. De wettelijke inschrijvingseis heeft niet alleen een bewijsfunctie, maar is een voorwaarde is voor toepassing van de kamerverhuurvrijstelling. Als niet is voldaan aan deze eis moet 70 procent van de inkomsten uit die verhuur van een deel van de eigen woning tot het inkomen uit werk en woning worden gerekend.

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten