4 september 2020

Wijziging regels afstandsverkopen per 2021

Wijzigingen per 2021

Met ingang van 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU op drie belangrijke punten:

  1. Het drempelbedrag verdwijnt. Dit betekent dat ondernemers al vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zijn in het land van aankomst van de goederen.
  2. Het doen van btw-aangifte wordt echter vereenvoudigd. In plaats van dat de ondernemer btw-aangifte moet doen in het land waar de afstandsverkoop is belast, kan hij ervoor kiezen btw-aangifte te doen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Zijn eigen lidstaat stuurt de btw-aangifte en de betaling dan door naar de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Deze aangifte wordt OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) genoemd.
  3. Het toepassingsgebied van de afstandsverkopenregeling wordt verruimd. Niet alleen wanneer de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier is deze regeling van toepassing. Dat geldt ook bij diens indirecte tussenkomst. Met deze verruiming wordt beoogd een halt toe te roepen aan ondernemers die proberen de toepassing van de afstandsverkopenregeling te omzeilen door de particulier zelf een overeenkomst te laten sluiten met de transporteur. Vaak is de leverancier wel bij de totstandkoming van die overeenkomst betrokken.

Vereenvoudiging voor kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers geldt een vereenvoudiging. Wanneer zij in slechts één EU-lidstaat zijn gevestigd en voor niet meer dan 10.000 euro aan afstandsverkopen en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) aan particulieren verrichten, mogen deze ondernemers btw blijven berekenen over hun afstandsverkopen in het land van vertrek van de goederen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen de afstandsverkopenregeling toe te passen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten