9 september 2020

Controle NOW 1 start in oktober

Vanaf begin oktober, UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening van de loonsubsidie aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.

Voor NOW 1.0 geldt, dat in bepaalde gevallen bij de vaststelling en afrekening van de subsidie door een derde een bevestiging zal moeten worden afgegeven omtrent de omzetdaling:

  • Subsidiebedrag > 125.000 (of voorschot > 100.000): Accountantsverklaring bij op te stellen afrekening
  • Subsidiebedrag > 25.000 (of voorschot > 20.000): Derden-verklaring
  • Subsidiebedrag < 25.000 (of voorschot < 20.000): Alleen het opstellen en indienen van een afrekening.

We verzorgen dit graag voor u.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op!

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten