10 juni 2022

Gevolgen van uitspraak Hoge Raad over box 3 belastingheffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad zich in het zogenoemde kerstarrest uitgelaten over de box 3 belastingheffing. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de berekening van de belasting in box 3 in bepaalde situaties in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM). Er zou volgens de Hoge Raad niet gekeken dienen te worden naar een wettelijk bepaald fictief rendement maar naar het daadwerkelijk behaalde rendement over een aangiftejaar.

De uitspraak heeft niet alleen consequenties voor de belastingheffing in box 3 ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting maar werkt ook door in andere regelingen. Doe hier eventueel u voordeel mee!

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Woont u niet in Nederland maar in een ander EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En betaalt u over minimaal 90% van uw wereldinkomen belasting in Nederland? Dan bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Uw totale inkomen telt hiervoor mee, dus uw inkomen uit Nederland en andere landen samen.

Hebt u een partner, en betaalt u samen over minimaal 90% van uw gezamenlijke wereldinkomen belasting in Nederland? Dan bent u beiden kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan hebt u recht op de voordelen die daarbij horen. U hebt dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als inwoners van Nederland. U mag bijvoorbeeld uw hypotheekrente aftrekken. En u kunt aangifte doen samen met uw fiscale partner, áls hij ook een kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Wat gaat de uitspraak van de Hoge Raad betekenen voor de 90% eis van de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht?

Stel u woont in het buitenland en verwerft uw arbeidsinkomen volledig in Nederland. U heeft een flink gevulde spaarrekening in uw woonland. Echter gezien de huidige negatieve rentestanden maakt u hier geen rendement op.

Tot aan de uitspraak van de hoge raad werd deze buitenlandse spaarrekening betrokken in de berekening van het wereldinkomen door middel van een fictieve rendementsheffing. Dit inkomen werd toebedeeld aan de bronstaat, in dit geval de woonstaat. Door te rekenen met een (te hoog) fictief rendement werd er niet voldaan aan het 90% inkomenscriterium in Nederland terwijl er alleen maar looninkomsten uit Nederland waren en geen rendement over het spaargeld gemaakt werd. Nu de berekening moet plaatsvinden volgens het daadwerkelijk rendement wordt er in bovenstaand voorbeeld wel voldaan aan de 90% inkomenseis. Dit betekend dat u recht heeft op meerdere fiscale voordelen.

CAK Bijdrage

Wat gaat de uitspraak van de Hoge Raad betekenen voor de verdragsbijdrage?

U betaalt een verdragsbijdrage voor het recht op medische zorg in uw woonland. De zorgkosten die uw maakt, verrekent uw woonland met Nederland. Dat is zo afgesproken met een aantal landen. U betaalt daarom geen zorgpremie aan de lokale zorgverzekeraar voor de basiszorg in uw woonland. U betaalt in plaats daarvan een verdragsbijdrage aan Nederland. Het CAK int deze bijdrage.

Voor de verdragsbijdrage geldt: bij een lager verzamelinkomen heeft u mogelijk recht op een hogere ouderenkorting. Uw jaarafrekening kan dan lager uitvallen.

In het voorbeeld hierboven zou dit betekenen dat uw inkomen uit box 3 voor deze spaargelden 0 zou zijn. Dit verlaagd uw verzamelinkomen.

Wat gaat de uitspraak van de Hoge Raad betekenen voor de Eigen bijdrage Wlz en beschermd wonen Wmo?

Voor Wlz en beschermd wonen Wmo geldt: hoe hoger het verzamelinkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

Klanten hoeven niets te doen

Het CAK krijgt inkomensgegevens automatisch door van de Belastingdienst. Als er iets verandert, dan ontvangen zij die nieuwe gegevens. Daarmee stellen zij de bijdrage opnieuw vast. De klant ontvangt hierover dan een bericht. Het is niet nodig om een bezwaar bij het CAK in te dienen.

Toeslagen

Wat gaat de uitspraak van de Hoge Raad betekenen voor de kinderopvangtoeslag?

Indien er substantieel vermogen in box 3 is welke een lager rendement heeft dan het fictieve rendement waarmee de belastingdienst heeft gerekend dan kan de uitspraak er voor zorgen dat het verzamelinkomen lager uitvalt. Dit kan eventueel voor een hogere toeslag zorgen.

Wat gaat de uitspraak van de Hoge Raad betekenen voor de zorgtoeslag?

Indien er substantieel vermogen in box 3 is welke een lager rendement heeft dan het fictieve rendement waarmee de belastingdienst heeft gerekend dan kan de uitspraak er voor zorgen dat het verzamelinkomen lager uitvalt. Dit kan eventueel voor een hogere toeslag zorgen.

Wilt u meer weten over dit ontwerp? Lees dan over transitievergoedingen en belastingheffing en hoe u belasting kunt omzeilen.

Deel dit bericht

Altijd op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Actuele berichten